ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙ 160(ΠΕΤΡ)

 Ιερατικό Επιτραχήλιο χρυσοκέντητο. Με Επιχρυσομένους Αγίους, υπάρχουν διάφοροι χρωματικοί συνδιασμοί καθώς και δυνατότητα δημιουργίας νέων.

 

 Οι  φωτογραφίες αποτελούν ενδεικτικό μέρος της συλλογής μας.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι.​