ΩΜΟΦΟΡΟ- ΠΕΤΡΑΧΗΛΙ 402

 

     Σετ Ωμοφόριο – Επιτραχήλιο χρυσοκέντητα. Με  υπάρχουν διάφοροι χρωματικοί συνδιασμοί καθώς και δυνατότητα δημιουργίας νέων.

 

    Οι  φωτογραφίες αποτελούν ενδεικτικό μέρος της συλλογής μας.

  

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι.​