Κωδικός 583

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Καλύμματα και ποδιά εικόνας, χρυσοκέντητο. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλων υφασμάτων καθώς και προσαρμογής στις διαστάσεις κάθε εικόνας.