Ιερατικά Άμφια 341(Β)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Ιερατική στολή Βυζαντινού τύπου χρυσοκέντητη, το σετ αποτελείται από το φελόνι, επιτραχήλιο, επιγονάτιο, επιμάνικα, ζώνη και στιχάριον.

Προηγούμενο

Επόμενο