Κωδικός 402(ΑΝ)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Ιερό Αντιμήνσιο χρυσοκέντητο, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής  άλλων παραστάσεων  ή  άλλων υφασμάτων καθώς και προσαρμογής στις δικές σας διαστάσεις.