Ιερατικά Άμφια 583(Ρ)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Ιερατικό Άμφιο Ρωσικού τύπου κεντημένη με χρυσοκλωστή και χαντρωμένη, το σετ αποτελείται από το φελόνι, επιτραχήλιο, επιγονάτιο,  επιμάνικα, ζώνη και στιχάριον.