Χριστός Ευλογών

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

Ιησούς Χριστός Ευλογών, επιγονάτιο ιερατικό  με κεντημένη παράσταση αγιογραφία.