Κωδικός 390 (Β)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Πένθιμα Ιερατικά Άμφια, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής και σε άλλους χρωματισμούς και επιλογής άλλων σχεδίων.