Κωδικός 162 (Β)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

Ιερατική στολή (πολυσταύρι) Βυζαντινού τύπου κεντημένη με χρυσοκλωστή σε άσπρο και βυσσινί ταφτά, το σετ αποτελείται από το φελόνι, επιτραχήλιο, επιγονάτιο, επιμάνικα, ζώνη και στιχάριον.