Ιερατικά Άμφια 162(Β)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Ιερατικό Άμφιο (πολυσταύρι) Βυζαντινού τύπου κεντημένη με χρυσοκλωστή σε άσπρο και βυσσινί ταφτά, το σετ αποτελείται από το φελόνι, επιτραχήλιο, επιγονάτιο, επιμάνικα, ζώνη και στιχάριον.