Ο Αναπεσών

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

Ο Αναπεσών Ιησούς, επιγονάτιο ιερατικό  με κεντημένη παράσταση αγιογραφία.