Μοναχικά

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

Μοναχικά Σχήματα με χρυσοκλωστή και σε κόκκινους συνδυασμούς. Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής και σε άλλους χρωματισμούς και στις διαστάσεις της προτίμησής σας.