Α. Κων/ντίνος & Ελένη

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, επιγονάτιο ιερατικό  με κεντημένη παράσταση αγιογραφία.