Η Γέννησις του Κυρίου

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου, επιγονάτιο ιερατικό  με κεντημένη παράσταση αγιογραφία.