Πλάτη 420

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Συνδυασμός στόφας με  πλάτη και στιχάρι χρυσοκέντητα, σε οποιαδήποτε στόφα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αντίστοιχου σχεδίου.