Κωδικός 340 (Ω)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Κουρτίνα ωραίας πύλης κεντημένη με διαφορετικές αποχρώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής  χρωμάτων ή  άλλων υφασμάτων καθώς και προσαρμογής στις δικές σας διαστάσεις.