Κωδικός 402

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Κάλυμμα για Κάρα του Αγίου , χρυσοκέντητο. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλων υφασμάτων καθώς και προσαρμογής στις διαστάσεις.