Θήκη Ευαγγελίου

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Θήκη Ευαγγελίου, κεντημένη με χρυσοκλωστή. Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής και σε άλλους χρωματισμούς και σε άλλες διαστάσεις.