Μοναχικό 950

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

Μοναχικά Σχήματα με χρυσοκλωστή.