Κωδικός 430

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Επιγονάτιο ιερατικό κεντημένο με συνδυασμό χρωμάτων.