Καλός Ποιμήν (210)

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Επιγονάτιο ιερατικό με παράσταση κεντημένο με συνδυασμό χρωμάτων.