Κωδικός 170

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Κουρτίνα Ωραίας Πύλης χρυσοκέντητη. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της παράστασης, όπως και χρωμάτων και των υφασμάτων.