Άγιος Σπυρίδων

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Ο Άγιος Σπυρίδων, παράσταση αγιογραφία χρυσοκέντητη.