Κωδικός 120

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Λάβαρο χρυσοκέντητο με πυκνό ανάγλυφο σχέδιο, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής της παράστασης της επιλογής σας.