Κωδικός 929

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

- Επιτάφιος Του Κυρίου χρυσοκέντητος, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής γραμματοσειράς και γλώσσας.