Διάφορα

Τα σχέδια μας διασφαλίζονται με βιομηχανική και πνευματική κατοχύρωση στον Ο.Β.Ι.

Αγιογραφίες χρυσοκέντητες, κεντημένη παράσταση αγιογραφία.